In English

Girders with Trapezoidally Corrugated Webs under Patch Loading

Ljungström Nikolaus ; Olof Karlberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:146, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Corrugated web, steel girders, patch loading, thin steel plate girder, trapezoidally corrugated, concentrated loadPublikationen registrerades 2011-03-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137872

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek