In English

Hydrocarbon Activation for Lean NOx Reduction over Ag-alumina

Seyyedmajid Sharifvaghefi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: hydrocarbon, lean, NOx ,reduction, nitrogen, oxides, catalysts