In English

Hydrocarbon Activation for Lean NOx Reduction over Ag-alumina

Seyyedmajid Sharifvaghefi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: hydrocarbon, lean, NOx ,reduction, nitrogen, oxides, catalystsPublikationen registrerades 2011-03-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137735

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek