In English

Flat Pack Dispensers - Development of flat packed washroom dispensers, to save space during transportation

Viktor Andersson ; Fabian Ingvarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-03-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137731

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek