In English

Indicators and GIS maps for the assessment of water resources in the Göta älv catchment

Tsedey Wondmu Gebiru ; Khandaker Iftekharul Islam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:4, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-03-08. Den ändrades senast 2014-10-20

CPL ID: 137715

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek