In English

A General Method to Solve Numerical Sequence Puzzles

A General Method to Solve Numerical Sequence Puzzles

Mehrdad Amirghasemi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Intelligent Systems Design, Puzzles, Numerical, MethodPublikationen registrerades 2011-03-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137707

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek