In English

Development of patient-specific electromagnetic model (PSEM) based on MR breast images

Christian Weber
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX009/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-03-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137665

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek