In English

Organisk beläggning av jonbytarkorn. Optimerat vattenavsaltningsförfarande på ett kärnkraftverk

Susan Grassl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-03-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137662

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek