In English

Materials supply system design - development and application of a model to support materials supply

Stephanie Brankel ; Zhihua Wu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis - Technical Communication, Centre for Digital Media and higher education, Chalmers University of Technology, ISSN 1652-7674; E2010:070, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-03-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137612

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek