In English

Landvetter flygplats - en analys av Landvetters möjligheter att agera som flygfraktsgateway

Peter Eriksson ; Carl Rydell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:027, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-03-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137576

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek