In English

Mobilt IT-stöd för kvalitetssäkring inom Facilities Management

VIKTOR GRANBERG ; MAGNUS OLSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:53, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Facilities Management, Facility Management, FM, Catrel, Mobipen, ITsystem,Publikationen registrerades 2011-03-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137527

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek