In English

Beteendevetenskapliga determinanters inverkan på miljöarbete i bostadsområden

ALBIN SUNESSON ; MURAT SMAJOVIC ; OSKAR RINDEBÄCK
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:79, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Värden, attityder, normer, motivation, incitament, Community Management, bostadsområden, boende, hushållsenergi, el, varmvattenPublikationen registrerades 2011-03-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137524

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek