In English

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler

JONAS OLSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. CTH-NT - Chalmers University of Technology, Nuclear Engineering, ISSN 1653-4662; 2010:93, 2010. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:93, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: gröna kontor, miljövänliga kontor, betalningsviljaPublikationen registrerades 2011-03-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137523

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek