In English

Utveckling av lokaler och gemensamma utrymmen i ett allmännyttigt flerbostadshus byggt under miljonprogrammet.

JULIUS DAHLQUIST ; ELISABET HÅKANSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg], ISSN 99-1571159-x; 2010:61, 2010. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:61, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: fastighetsutveckling, lokalutveckling, ändring, Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad, boendemiljö, trygghetPublikationen registrerades 2011-03-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137522

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek