In English

Design for robustness as a natural way of working within projects in Volvo Aero Corporation

Nicklas Bragsjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-03-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137508

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek