In English

Fler gågator i stadsdelen Inom Vallgraven. Förutsättningar och konsekvenser för en bilfri innerstad.

BOJAN DELIPARA ; BINAY BURHAN MADHAT ; BEATA ÅHALL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:19, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Gågator, Gångfartsområde, Bilfri, Inom Vallgraven, Gatuupprustning, StadsplaneringPublikationen registrerades 2011-03-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137504

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek