In English

Marknadsföringsunderlag för asfaltsförstärkningsprodukter - Geografiskt område: Finland

FREDRIK NILSSON ; ERIK OSKARSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Building design papers, ISSN 1652-1641; 2010:67, 2010. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:67, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Asfalt, förstärkningsprodukter, Finland, marknadsundersökning, asfaltsförstärkning, marknadsanalysPublikationen registrerades 2011-03-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137502

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek