In English

Inbrott och stölder på byggarbetsplatser - En studie om olika skydds - och bevakningsmetoder samt förslag på brottsförebyggande åtgärder

EMAD BAGARZADEH
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:54, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: inbrott, stölder, tillgreppsbrott, brottsförebyggande och byggarbetsplatserPublikationen registrerades 2011-03-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137500

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek