In English

BIM för projekteringsledare - En studie om förändring av projekteringsledarens roll och anpassning till ett nytt arbetssätt

NICLAS SPELMANS ; ADAM ÅHLMANS
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:42, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: BIM, Byggnads Informations Modell, Projekteringsledare, 3D-modellPublikationen registrerades 2011-03-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137488

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek