In English

En kartläggning av problem som identifierats vid övergången till BIM-projektering - Ur ett arkitektkontors perspektiv

ANNA-KARIN NILSSON ; CHRISTIAN WAHLSTRÖM
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:77, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Building Information Model, Lean-Production, Projektering, Revit, TengbomPublikationen registrerades 2011-03-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137486

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek