In English

Utformning av parkeringslösningar och solstudier - Utfört åt NCC baserat på byggsystemet P303

SOFIE LUNDBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:80, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: parkeringslösningar, solstudier, NCC, P303Publikationen registrerades 2011-03-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137485

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek