In English

Utvärdering och utveckling av efterkalkyler - För ökad erfarenhetsåterföring hos Tommy Byggare AB

MAJA HURTIG ; KARIN FISCHER
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:68, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Erfarenhetsåterföring, Kalkylering, Efterkalkyl och NyckeltalPublikationen registrerades 2011-03-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137484

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek