In English

Framtagning av inventeringsprotokoll och kalkylverktyg för fasadrenoveringar - Fallet Slakthuset

JOEL OLSSON ; CAROLINE WHITWORTH
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:34, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Fasadinventering, Slakthuset, inventeringsprotokoll, kalkylverktygPublikationen registrerades 2011-03-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137462

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek