In English

Förbättringsarbete i byggbranschen - En studie i samarbete med Peab

Niclas Borg ; CARL TORSTENSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 2010:111, 2010. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:111, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: bygg, lean, produktivitet och onödigt arbetePublikationen registrerades 2011-03-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137420

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek