In English

Avfallshantering vid nyproduktion av byggnader - Med fokus på trånga etableringar

Niclas Andersson ; henrik Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:65, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Avfallshantering, byggavfall, fraktionsindelningPublikationen registrerades 2011-03-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137415

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek