In English

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare

Rebecka Gunnarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:86, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Miljöklassning, hyresgäst, investerare, kontorsbyggnadPublikationen registrerades 2011-03-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137409

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek