In English

Arbetsledaren - Förbättringsområden inom yrkesrollen

ANNA HALLBERG ; Suhan Tri
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Arbetsledare, Arbetsmiljö, Ledarskap, Kommunikation, Motivation, EffektivitetPublikationen registrerades 2011-03-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137396

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek