In English

Benchmark Analysis Tool for Real Estate Operating Costs and Incomes

STAFFAN DAHLÉN ; ANDERS ELVINSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:23, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: real estate, benchmark, net operating income, property portfolio, real estate managementPublikationen registrerades 2011-02-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137379

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek