In English

Forgotten Woman in Urban Environments. Participatory planning Approach to Facilitate Gender Equal Living Conditions in Hammarkullen

Yuna Tifani
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-02-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137338

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek