In English

RFID measurements in reverberation chamber

Jacob Hidén Rudander ; Ikram Ikram E-Khuda
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX013/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-02-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137324

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek