In English

Hållfasthetsberäkningar på fixtur

Finite Element Analysis of a Wall Carrier

Jonas Norlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 51/2010, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-02-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137280

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek