In English

Uppsala K&K - nytt konstens hus i Uppsala

Uppsala K&K - A new Arts Centre in Uppsala

Aron Davidsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-02-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137264

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek