In English

Neck Muscle Influence in Rear Impacts - A Sled Test Study using the BioRID

Isabelle Stockman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2010:47, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: whiplash, neck injury, neck strength, electromyography, rear impacts, sled test, muscle influence, BioRID, NICPublikationen registrerades 2011-02-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137237

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek