In English

Pixel Compression in Eye Trackers

Viktor Kämpe
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-02-22. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 137156

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek