In English

Ultrasonic refining of chemical pulp fibres

Anna Josefsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-02-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137080

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek