In English

Wireless channel characterization of the reverberation chamber at NIST

Syed Mir Haider Ali Shah
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX014/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-02-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 137073

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek