In English

Investigation of electric/magnetic field in the passenger compartment of Volvo cars

Mahsa Motamedi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX003/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-02-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136880

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek