In English

Modelling and control of feed water systems in a pressurized water reactor

Carl Ressel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX074/2010, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-02-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136872

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek