In English

Software management within Product Development

Erik Johansson ; Siv Romero Skogh ; Henrik Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Software management. Improve process. Development process. Mjukvaruhantering. Förbättra process. Volvo