In English

Software management within Product Development

Erik Johansson ; Siv Romero Skogh ; Henrik Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Software management. Improve process. Development process. Mjukvaruhantering. Förbättra process. VolvoPublikationen registrerades 2011-02-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136859

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek