In English

Culture, Architects and Disasters - The Clash of Values and the Role of Architects

Malena Gyllenhak
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-02-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136835

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek