In English

A survey of the Swedish security industry and an innovation system analysis of the Swedish security sensor industry

Gustav Oltander ; Eugenia Perez Vico
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-02-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136832

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek