In English

Energy recovery from destruction of VOC's

Markus Olofsgård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 43 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Energy efficiency, VOC, Tetra Pak, heat recoveryPublikationen registrerades 2011-02-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136690

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek