In English

Kontorsinredning & akustik

Office interior & acoustics

Markus Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-02-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136573

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek