In English

OFDM peak-to-average-power-ratio reduction in WIMAX systems

Seyran Khademi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX036/2010, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-02-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136559

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek