In English

Catalytic Partial Oxidation of Methane over Fe2(MoO4)3 Catalysts

Dazheng Jing
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: catalytic oxidation sustainable energy carrierPublikationen registrerades 2011-02-07. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 136553

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek