In English

The Land Use and Biomass Flows of the Argentinean Agri-food System

Guillermo José Garrido
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007. 110 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Land use, biomass flows, agri-food system, MFAPublikationen registrerades 2011-02-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136465

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek