In English

Discfilters for tertiary treatment of wastewater at the Rya wastewater treatment plant in Göteborg

Behzadirad Iman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:153, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: discfilters, tertiary treatment, wastewater, Rya wastewater treatment plantPublikationen registrerades 2011-02-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136446

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek