In English

Second City Syndrome - en strategisk läsning av Göteborg

Second City Syndrome - a strategic reading of Gothenburg

Anders Dahlgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-02-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136441

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek