In English

Applicability of the chief engineering system in Sweden

Ladan Nabavi ; Masoud Niknam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:086, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-02-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136407

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek