In English

Patent Landscaping - As a Portfolio Strength Indicator

Felicia Vlad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2010:101, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-02-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136386

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek