In English

Strategi för social hållbarhet i Hallonbergen, Ör

Strategy for social sustainability in Hallonbergen, Ör

Malin Marntell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-01-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 136327

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek